Qualitat d'imatge

Perfils de color

Recomanem que els arxius estiguin a 200 dpi i sense perfil de color, en espai de treball SRGB

La pujada i ús de qualsevol imatge amb un perfil de color diferent al que indiquem pot afectar el resultat final del treball. Per a un resultat òptim i una reproducció el més fidel possible al que veieu en pantalla recomanem pujar els arxius en SRGB.


Pes de les imatges

L'editor no accepta imatges de més de 20 mb. Fins que les imatges no hagin estat pujades al servidor el programa no permet finalitzar el projecte. Depenent del pes pot trigar des de 2 fins a 20 minuts.